Zakład Cyberbezpieczeństwa (ZCB)
utworzony w lutym 2015
Instytut Telekomunikacji
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Lokalizacja: Gmach Elektroniki, czwarte piętro w części sąsiadującej z ul. Polną (mapy Google).

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW - pokój 473 (skrzydło A), tel. 22 234 7330 lub 7745

Sekretariat
(czynny w dni powszednie 9.00-16.00)
mgr Dorota Tomaszewska - pokój 472 (skrzydło A), tel. 22 234 7330, fax. 22 234 7477

Zespół
prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kotulski - pokój 482 (skrzydło A), tel. 22 234 7514
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - pokój 471 (skrzydło A), tel. 22 234 7537
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba - pokój 483 (skrzydło A), tel. 22 234 6188
dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk - pokój 409 (korytarz główny), tel. 22 234 5894
dr hab. inż. Mariusz Rawski - pokój 481 (skrzydło A), tel. 22 234 7894
dr inż. Artur Janicki - pokój 407 (korytarz główny), tel. 22 234 7722
dr Piotr Sapiecha - pokój 408 (korytarz główny), tel. 22 234 7835
dr inż. Piotr Szotkowski - pokój 480 (skrzydło A), tel. 22 234 7654
dr inż. Paweł Tomaszewicz - pokój 403 (korytarz główny), tel. 22 234 7538
dr inż. Bogdan Zbierzchowski - pokój 403 (korytarz główny), tel. 22 234 7538
mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter - pokój 480 (skrzydło A), tel. 22 234 7654

Adres e-mail każdego z pracowników jest postaci I.Nazwisko@tele.pw.edu.pl, gdzie I to pierwsza litera imienia pracownika, a Nazwisko to nazwisko pracownika bez polskich znaków (w przypadku podwójnych nazwisk - prosimy użyć pierwszego).

Praca w Zakładzie - otwarte konkursy (dokumenty do dnia 05.01.2017, rozstrzygnięcie do 13.01.2017)
- adiunkt
- asystent

Więcej informacji u kierownika zakładu.